• Câu hỏi:

  Điều nào sau đây là không đúng:

  • A. Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen
  • B. Bố mẹ truyền cho con kiểu gen chứ không truyền cho con các tính trạng có sẵn
  • C. Tính trạng số lượng rất ít hoặc không chịu ảnh hưởng của môi trường
  • D. Kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu gen và môi trường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng khá lớn từ tác động của môi trường.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC