• Câu hỏi:

  Ở sinh vật giới dị giao là những cá thể có nhiễm sắc thể giới tính là:

  • A. XXX, XY
  • B. XX, XO
  • C. XO, XY
  • D. XY, XX

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giới dị giao tử mang cặp NST giới tính khác nhau (XY) hoặc chỉ có 1 chiếc NST giới tính (X).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC