• Câu hỏi:

  Tinh trùng của một loài thú có 20 nhiễm sắc thể thì thể ba nhiễm của loài này có số nhiễm sắc thể là:

  • A. 21
  • B. 41
  • C. 22
  • D. 60

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thể lưỡng bội của loài này có 40 NST trong tế bào, vậy thể ba nhiễm của loài này mang 41 NST trong tế bào.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC