YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một gen có chiều dài là 4080 Ao có nuclêôtit A là 560. Số lượng các loại nuclêôtit của gen:

  • A. A = T = 560; G = X = 640
  • B. A = T = 180; G = X = 380
  • C. A = T = 640; G = X = 560
  • D.  A = T = 300; G = X = 260

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mỗi cặp nucleotit có chiều dài là 3,4 Ao, vì vậy số nucleotit của gen là 4080/3,4 x 2 = 2400 nucleotit.

  Mà số nucleotit loại A = số nucleotit loại T, số nucleotit loại G = số nucleotit loại X nên số nucleotit các loại là A = T = 560, G = X= 640.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18538

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON