YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chiều phiên mã trên mạch mang mã gốc của ADN là:

  • A. Trên mạch có chiều 3' → 5'
  • B. Trên mạch có chiều 5' → 3'
  • C. Trên cả hai mạch theo hai chiều khác nhau
  • D.  Có đoạn theo chiều 3' → 5' có đoạn theo chiều 5' → 3'

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Enzim ARN polimeraza phiên mã trên mạch gốc theo chiều 3'- 5' tạo ra phân tử ARN có chiều 5'-3'.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18595

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON