AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiđrat hóa anken X (chất khí ở điều kiện thường) thu được ancol Y. Cho a mol Y phản ứng với Na dư, thu được 0,5a mol H2. Z là đồng phân cùng nhóm chức của Y và liên hệ với Y theo sơ đồ: ZTY (mỗi mũi tên là một phản ứng). Tên thay thế của X, Z lần lượt là

  • A. but-1-en, butan-1-ol.       
  • B. but-2-en, butan-1-ol.   
  • C. but-2-en, butan-2-ol.    
  • D. but-1-en, butan-2-ol.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>