AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Để xử lí thủy ngân rơi vãi, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh.

  (b) Khi thoát vào khí quyển, freon phá hủy tầng ozon.

  (c) Trong khí quyển, nồng độ CO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính.

  (d) Trong khí quyển, nồng độ NO2 và SO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axit.

  (e) Có thể dùng phèn chua để sát trùng, khử độc.

  (f) Muối K2SO4 được dùng làm phân bón cho cây trồng.

  (g) Điều chế phân bón amophot từ amoniac và axit photphoric.

  Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 7
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (a) Để xử lí thủy ngân rơi vãi, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh.

  (b) Khi thoát vào khí quyển, freon phá hủy tầng ozon.

  (c) Trong khí quyển, nồng độ CO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính.

  (d) Trong khí quyển, nồng độ NO2 và SO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axit.

  (f) Muối K2SO4 được dùng làm phân bón cho cây trồng.

  (g) Điều chế phân bón amophot từ amoniac và axit photphoric.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>