AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  - Các chất C2H5OH, CH3OH, C2H6, CH3CHO đều tạo ra trực tiếp CH3COOH bằng một phản ứng.

  - Anilin, phenol, toluen đều tác dụng với dung dịch brom.

  - Anđehit fomic, axetilen, glucozơ đều tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.

  - Các peptit đều tham gia phản ứng với Cu(OH)2.

  - Tất cả các dung dịch amin bậc I làm quỳ tím ngả thành màu xanh.

  Số phát biểu đúng là:

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Anđehit fomic, axetilen, glucozơ đều tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA