AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:

  (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HBr.   

  (b) Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH loãng dư.

  (c) Cho Cu vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư.

  (d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch NaHCO3.

  Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là

  • A. 3
  • B. 1
  • C. 4
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HBr. 

  (d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch NaHCO3.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>