AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phương trình phản ứng:

  (1) KMnO4 + HCl đặc →                          

  (2) Hg + S  →       

  (3) F2 + H2O  →                                                     

  (4) NH4Cl + NaNO2  →   

  (5) Ca + H2O →                                  

  (6) H2S + O2 dư   →       

  (7) SO2 + dung dịch Br2 →                             

  (8) Mg + dung dịch HCl →

  Trong các phản ứng trên, số phản ứng tạo đơn chất là

  • A. 6
  • B. 4
  • C. 7
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (1) KMnO4 + HCl đặc →          

  (3) F2 + H2O  →                                                     

  (4) NH4Cl + NaNO2 →  

  (5) Ca + H2O →        

  (8) Mg + dung dịch HCl →

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>