AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  - Glixerol, glucozơ, alanin là những hợp chất đa chứa.

  - Amino axit, amin là những hợp chất có nhóm -NH2.

  - Đốt cháy este no thu được số mol CO2 bằng số mol H­2O.

  - PE, PVC được dùng làm chất dẻo.

  Số phát biểu đúng là:

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - PE, PVC được dùng làm chất dẻo.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>