AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X gồm hai anđehit mạch hở YZ (là đồng đẳng kế tiếp, MY < MZ), thu được 2,5a mol CO2 và 1,5a mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong X là

  • A. 56,86%.       
  • B. 42,86%.     
  • C. 43,14%.   
  • D. 44,62%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>