ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm 3 chất hữu cơ có cùng số mol, đều đơn chức (chứa 3 loại nhóm chức khác nhau), mạch hở và có công thức phân tử là CH2O2, C2H4O2, C32O. Số mol AgNO3 phản ứng tối đa với 0,3 mol X trong dung dịch NH3

  • A. 0,7.          
  • B. 0,6.       
  • C. 0,4.        
  • D. 0,5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE