AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho dãy các chất: etilen, stiren, phenol, axit acrylic, etyl axetat, anilin. Số chất làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường là

  • A. 5
  • B. 6
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  etilen, stiren, phenol, axit acrylic, anilin. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>