AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:

  (a) Điện phân dung dịch AlCl3.                       

  (b) Điện phân dung dịch CuSO4.

  (c) Điện phân nóng chảy NaCl                        

  (d) Cho luồng khí CO qua bột Al2O3 nung nóng.

  (e) Cho AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2.           

  (f) Nung nóng hỗn hợp chứa CuO, Ca và Fe(OH)3

  (g) Cho luồng khí NH3 qua CuO nung nóng.               

  (h) Nung nóng hỗn hợp bột Cr và Al2O3.

  Số thí nghiệm sau khi kết thúc phản ứng tạo sản phẩm có chứa kim loại là:

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 5
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (b) Điện phân dung dịch CuSO4.

  (c) Điện phân nóng chảy NaCl      

  (e) Cho AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2.           

  (f) Nung nóng hỗn hợp chứa CuO, Ca và Fe(OH)3

  (g) Cho luồng khí NH3 qua CuO nung nóng. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>