AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Phương pháp trao đổi ion có thể làm giảm cả nước cứng tạm thời và nước cứng vĩnh cửu.
  • B. Thạch cao sống là CaSO­4.H2O.
  • C. Hỗn hợp tecmit được dùng để hàn đường ray.
  • D. Hàm lượng cacbon có trong gang cao hơn trong thép.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>