YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy xác định:  Trong chăn nuôi, để tận dụng ưu thế lai, người ta dùng phép lai gì?

  • A. Giao phối cận huyết
  • B. Lai kinh tế
  • C. Lai phân tích
  • D. Giao phối ngẫu nhiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong chăn nuôi, để tận dụng ưu thế lai, người ta dùng phép lai kinh tế.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 352635

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF