YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết: Bất kỳ hệ thống nào không ở trạng thái cân bằng?

  • A. không ổn định về mặt nhiệt động lực học, mặc dù nó có thể ổn định về mặt động học
  • B. không ổn định về mặt động học, mặc dù nó có thể ổn định về mặt nhiệt động lực học
  • C. đang lao về trạng thái cân bằng với tốc độ rất nhanh
  • D. yêu cầu một loại enzyme để đạt được trạng thái cân bằng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bất kỳ hệ thống nào không ở trạng thái cân bằng đều không ổn định về mặt nhiệt động lực học, mặc dù nó có thể ổn định về mặt động học

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 352736

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF