YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điền từ hoàn thành câu: “ ……………… bao gồm tất cả các yếu tố bao quanh sinh vật, tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên đời sống sinh vật. ……………… là tất cả những yếu tố của môi trường, tác động đến sinh vật. ” Từ còn thiếu trong dấu “ ………… ” lần lượt là

  • A. Môi trường sống, Yếu tố sinh thái.
  • B. Môi trường sống, Nhân tố sinh thái.
  • C. Môi trường, Nhân tố sinh thái.
  • D. Môi trường, Yếu tố sinh thái.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Môi trường sống bao gồm tất cả các yếu tố bao quanh sinh vật, tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên đời sống sinh vật.

  Nhân tố sinh thái là tất cả những yếu tố của môi trường, tác động đến sinh vật. 

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 352746

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF