YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết: Tính kháng sâu bệnh Cây bông bt được phát triển bằng cách sử dụng gì?

  • A. công nghệ chuyển gen
  • B. biến dị đơn bội
  • C. vi nhân giống
  • D. lai soma

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Công nghệ chuyển gen đã được sử dụng để phát triển bông Bt. Nó cho phép giới thiệu các gen mới và chức năng trong tế bào. Điều này tạo ra nhiều loại cây trồng mới và tốt hơn. Ví dụ, bông Bt là cây trồng chuyển gen và kháng sâu bệnh.

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 352720

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF