YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Em hãy cho biết vì sao một số phản ứng oxi hóa khử trong tế bào lại dẫn đến sự chuyển electron từ chất khử có thế oxi hóa khử tiêu chuẩn cao hơn sang chất oxi hóa có thế oxi hóa khử tiêu chuẩn thấp hơn?

  • A. Điện thế oxy hóa khử được xác định trong các điều kiện tiêu chuẩn và các điều kiện tế bào thường không phải là điều kiện tiêu chuẩn
  • B. Các quy tắc điều chỉnh quá trình oxy hóa và khử chỉ áp dụng trong ống nghiệm, và không áp dụng trong cơ thể sống.
  • C. Các electron luôn đi từ chất khử có thế oxi hóa khử cao thành chất oxi hóa có thế oxi hóa khử thấp
  • D. Không có cái nào ở trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điện thế oxy hóa khử được xác định trong các điều kiện tiêu chuẩn và các điều kiện tế bào thường không phải là điều kiện tiêu chuẩn

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 352726

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF