YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết một kỹ thuật phân tử trong đó trình tự DNA giữa hai đoạn mồi oligonucleotide có thể được khuếch đại được gọi là gì?

  • A. western blot
  • B. PCR
  • C. Northern blot
  • D. Sao chép DNA

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phản ứng chuỗi pôlimeraza là thuật ngữ dịch từ tiếng Anh: Polymerase Chain Reaction dùng để chỉ một kỹ thuật được sử dụng để "khuếch đại" phân tử DNA hoặc đoạn phân tử DNA ngoài cơ thể sống, làm tăng số lượng DNA ban đầu lên lượng tuỳ ý muốn.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 352707

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF