YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết: Ở nước ta, lai kinh tế được thực hiện dưới hình thức nào?

  • A. Dùng con đực thuộc giống trong nước cho giao phối với con cái thuốc giống thuần nhập nội
  • B. Dùng con cái thuộc giống trong nước cho giao phối với con đực cao sản thuộc giống thuần nhập nội
  • C. Dùng con đực và con cái ở trong nước cho giao phối với nhau
  • D. Dùng con đực và con cái nhập từ nước ngoài về cho giao phối với nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở nước ta, lai kinh tế được thực hiện dưới hình thức dùng con cái thuộc giống trong nước cho giao phối với con đực cao sản thuộc giống thuần nhập nội

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 352652

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF