YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết ngày nay, việc tạo con lai kinh tế đối với bò và lợn có nhiều thuận lợi nhờ kĩ thuật nào?

  • A. Kĩ thuật giữ tinh đông lạnh
  • B. Thụ tinh nhân tạo
  • C. Kĩ thuật kích thích nhiều trứng cùng rụng một lúc để thụ tinh
  • D. Tất cả các kĩ thuật trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ngày nay, việc tạo con lai kinh tế đối với bò và lợn có nhiều thuận lợi nhờ kĩ thuật:

  - Kĩ thuật giữ tinh đông lạnh

  - Thụ tinh nhân tạo

  - Kĩ thuật kích thích nhiều trứng cùng rụng một lúc để thụ tinh

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 352648

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF