YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng: Năng suất là kết quả của?

  • A. Hiện tượng biến dị tổ hợp
  • B. Quá trình chọn lọc giống
  • C. Kĩ thuật sản xuất
  • D. Giống và kĩ thuật sản xuất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Năng suất là kết quả của giống và kĩ thuật sản xuất

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 352667

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF