YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng: “Có ……………… loại môi trường chủ yếu là: môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên mặt đất – không khí (hay môi trường trên cạn), ………………. ”

  Từ còn thiếu trong dấu “ ………… ” lần lượt là?

  • A. Bốn; môi trường sinh thái.
  • B. Ba; môi trường sinh quyển
  • C. Bốn; môi trường sinh học.
  • D. Bốn; môi trường sinh vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Có bốn loại môi trường chủ yếu là: môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên mặt đất – không khí (hay môi trường trên cạn), môi trường sinh vật.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 352741

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF