YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Em hãy cho biết ở Việt Nam, nhiều phòng thí nghiệm bước đầu đạt kết quả trong nhân giống cây rừng được các loại cây?

  • A. Lát hoa
  • B. Sến
  • C. Bạch đàn
  • D. Cả A, B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ở Việt Nam, nhiều phòng thí nghiệm bước đầu đạt kết quả trong nhân giống cây rừng như lát hoa, sến, bạch đàn.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 352713

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF