YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng: Thông thường, vi rút được phân loại là?

  • A. Yếu tố sống
  • B. Các yếu tố phi sinh vật
  • C. Giữa sinh vật sống và sinh vật không sống
  • D. Các yếu tố sống, nhưng không có giác quan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Virus là một tác nhân lây nhiễm rất nhỏ, chỉ nhân lên bên trong tế bào sống của các sinh vật khác.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 352749

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF