YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Etyl axetat có công thức hóa học là 

  • A. HCOOCH3.          
  • B. CH3COOC2H5.      
  • C. CH3COOCH3.          
  • D. HCOOC2H5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để gọi tên của este (RCOOR') ta đọc theo thứ tự:

  Tên R' + Tên RCOO + at

  ⇒ Etyl axetat có CTCT là CH3COOC2H5 Chọn B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA