AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau đây:

  (1) Dung dịch anilin không làm quỳ tím đổi màu.

  (2) Glucozơ còn được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

  (3) Chất béo là điesste của glixerol với axit béo.

  (4) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

  (5) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn.

  (6) Trong mật ong có chứa nhiều fructozơ.

  (7) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người.

  (8) Tơ xenlulozơ axetat là tơ tổng hợp.

  Số phát biểu đúng là 

  • A. 6
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  (3) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.

  (5) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái lỏng.

  (8) Tơ xenlulozo axetat là tơ bán tổng hợp.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>