YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may trong phòng thí nghiệm nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để thu hồi thủy ngân? 

  • A. Nước.               
  • B. Bột sắt.              
  • C. Bột than.   
  • D. Bột lưu huỳnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Ở điều kiện thường thủy ngân có thể tác dụng với S.

  Hg(độc) + S → HgS (không độc)

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA