ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni.

  (b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

  (c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

  (d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

  Số phát biểu đúng là 

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (d) Sai vì ngược vị trí 2 chất béo, trong đó:

  Tristearin là (C17H35COO)3C3H5 và triolein là (C17H33COO)3C3H5.

  Chọn D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>