YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dãy sắp xếp theo chiều giảm dần tính dẫn điện của kim loại (từ trái qua phải) là 

  • A.  Fe, Au, Cu, Ag.         
  • B. Au, Fe, Ag, Cu.
  • C. Ag, Cu, Au, Fe.       
  • D. Ag, Au, Cu, Fe.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chiều giảm của tính dẫn điện và dẫn nhiệt của các kim loại là:

  Ag > Cu > Au > Al > Fe Chọn C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>