AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. Hai chất X và Y lần lượt là 

  • A. ancol etylic và anđehit axetic.      
  • B. glucozơ và anđehit axetic.
  • C.  glucozơ và etyl axetat.                 
  • D. glucozơ và ancol etylic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>