AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hỗn hợp A gồm 0,1 mol alanin và 0,15 mol axit glutamic tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được dung dịch B. Lấy dung dịch B phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl thu được dung dịch chứa m gam muối khan. Giá trị của m là 

  • A. 45,075.                  
  • B. 57,625.            
  • C. 48,875.        
  • D. 44,425.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Ta có: nHCl pứ = nNaOH + nAlanin + nAxit glutamic

  ⇒ nHCl pứ = 0,3 + 0,1 + 0,15 = 0,55 mol.

  + nNaOH pứ = nH2O = 0,3 mol.

  ⇒ Áp dụng định luật BTKL ta có:

  mChất rắn = mAlanin + mAxit glutamic + mNaOH + mHCl – mH2O.

   mChất rắn = 0,1×89 + 0,15×147 + 0,3×40 + 0,55×36,5 – 0,3×18 = 57,625 gam.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>