AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (MX < 100; trong phân tử X có số liên kết π  nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7 M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Trong các phát biểu sau:

  (1) Giá trị của m là 10,56.

  (2) Tên gọi của X là etyl fomat.

  (3) Khối lượng muối thu được là 11,76 gam.

  (4) Số đồng phân đơn chức cùng công thức phân tử với X là 6.

  (5) Khối lượng ancol có trong dung dịch Y là 5,52 gam.

  Số phát biểu đúng là 

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>