AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 14 gam bột sắt vào 150ml dung dịch CuCl2 2M và khuấy đều, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là 

  • A. 16,4.
  • B. 22,0.          
  • C. 19,2.                
  • D. 16,0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có nFe = 0,25 mol và nCuCl2 = 0,3 mol.

  + Phương trình phản ứng: Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu.

  ⇒ Fe tan hết và mChất rắn = mCu = 0,25 mol

  ⇒ mChất rắn = 0,25 × 64 = 16 gam Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA