YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Saccarozơ có thể tác dụng với các chất trong dãy nào sau đây? 

  • A. H2/Ni, t°; AgNO3/NH3.               
  • B. H2SO4 loãng nóng; H2/Ni,t°.
  • C. Cu(OH)2; H2SO4 loãng nóng. 
  • D. Cu(OH)2; AgNO3/NH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Saccarozo không tác dụng H2 ⇒ Loại A và B.

  + Saccarozo trong CTCT k có nhóm andehit ⇒ Không có phản ứng tráng gương.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA