AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào Atlat trang 24, Quốc gia nào có giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa với Việt Nam trên 6 tỉ USD?

  • A. Trung Quốc.
  • B. Nhật Bản.
  • C. Xingapo.
  • D. Ôxtrâylia.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>