AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngành du lịch chỉ thật sự phát triển nhanh từ đầu thập kỉ 90 cho đến nay là do

  • A. cơ sở hạ tầng phát triển.
  • B. tài nguyên du lịch phong phú.
  • C. chính sách Đổi mới của Nhà nước.
  • D. nhu cầu du lịch của người dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>