AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào Atlat, cho biết Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y thuộc vùng kinh tế?

  • A. Bắc Trung bộ. 
  • B. Đông Nam Bộ.
  • C. Duyên hải Nam Trung Bộ.
  • D. Tây Nguyên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>