AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào Atlat, trong vùng Đông Nam Bộ tỉnh có giá trị sản xuất thủy sản trong tổng giá trị sản xuất nông- lâm -thủy sản từ 5,0 - 10% (2007)?

  • A. Bà Rịa - Vũng Tàu.
  • B. Bình Phước.
  • C. Bình Dương.
  • D. Đồng Nai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>