AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc trưng của nền nông nghiệp cổ truyền

  • A. năng suất lao động thấp.
  • B. công cụ sản xuất thủ công.
  • C. người nông dân quan tâm đến thị trường.
  • D. quy mô sản xuất nhỏ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>