AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đây không phải  là phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp

  • A. đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.
  • B. đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị.
  • C. đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn.
  • D. xây dựng một cơ cấu ngành tương đối linh hoạt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>