YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của nội thương nước ta là

  • A. là thành viên của WTO.
  • B. cả nước hình thành thị trường thống nhất.
  • C. có quan hệ với các nước và vùng lãnh thổ.
  • D. thị trường buôn bán ngày càng mở rộng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>