AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn không nhằm

  • A. Giảm thiểu rủi ro nếu thị trường có biến động.
  • B. Chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
  • C. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động.
  • D. Khai thác hợp lí  điều kiện tự nhiên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>