AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nước ta cần phải phân bố lại dân cư và lao động trong phạm vi cả nước nhằm

  • A. tận dụng quỹ thời gian.
  • B. bảo vệ môi trường.
  • C. nâng cao chất lượng cuộc sống.
  • D. khai thác tốt tài nguyên thiên nhiên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>