AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để khai thác tài nguyên và sử dụng tối đa nguồn lao động của đất nước vùng trung du, miền núi và nông thôn cần

  • A. thực hiện tốt chính sách dân số.
  • B. phân bố lại dân cư và nguồn lao động.
  • C. đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp.
  • D. xuất khẩu lao động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>