YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điểm nào sau dây là đặc điểm chung giữa tương tác gen không alen 2 cặp gen tỉ lệ 9: 7 và tỉ lệ 13:3 

  • A. Tỷ lệ phân ly kiểu hình trong phép lai phân tích
  • B. vai trò của 2 gen trội là như nhau
  • C. gen lặn có vai trò ức chế biểu hiện của gen trội không cùng locus
  • D. số loại kiểu gen trong mỗi loại kiểu hình bằng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Tỷ lệ 9 :7 là của tương tác bổ trợ ; 13 :3 là át chế trội.

  Khi lai phân tích đều thu được tỷ lệ kiểu hình 3 :1

  B sai, ở tỷ lệ 13 :3 , 1 trong 2 gen trội là át chế sự biểu hiện của gen kia

  C sai

  D sai,

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>