ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Một loài thực vật có 8 nhóm gen liên kết theo lý thuyết số nhiễm sắc thể có trong thể một nhiễm là 

  • A. 7
  • B. 9
  • C. 15
  • D. 17

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Thể một nhiễm có bộ NST là 2n -1 = 15

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>